Mgr Agnieszka Karpińska

Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej, prowadzoną przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej, jestem magistrem psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i psychoterapia) i trenerem umiejętności psychospołecznych. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pacjenci cenią mnie za ciepło, empatie i wyrozumiałość, jak również stanowczość i
determinację, kiedy trzeba.
Specjalizuję się w terapii krótkoterminowej (15-20 sesji ) zaburzeń odżywiania, lękowych i depresyjnych. Mam duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, pracuję także z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i prowadzę terapie indywidualną z ich rodzicami oraz grupy terapeutyczno-edukacyjne a także przyjmuję pacjentów indywidualnych (dzieci i dorosłych). Poza tym pracuję z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i autyzmem.
Wierzę, ze moim powołaniem jest bezpośrednia pomoc i wsparcie drugiego człowieka i że z każdym problemem – przy odpowiednim ukierunkowaniu- da się uporać. Jestem głęboko przekonana o skuteczności psychoterapii poznawczo- behawioralnej.


Pracuję z :
-depresją
-bulimią/anoreksją
-kryzysem życiowym
-lękiem
-nerwicą
-parami hetero i homoseksualnymi