Dr n. med. Anna Borowiec

Anna Borowiec posiada tytuł specjalisty w kardiologii i chorobach wewnętrznych.

Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 20006r.

Od 2012 r. jest czlonkiem European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).