Lek. med. Dariusz Pietrasik

Współpracownik w Pracowni Diagnostyki i Terapii Płodu w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej. Zajmuje się diagnostyką i terapią wad wrodzonych i chorób płodu. Wykonuje inwazyjne zabiegi prenatalne (amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kardocynteza).
Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie położnictwa i ginekologii, certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF), świadectwo umiejętności w zakresie procedur inwazyjnych w położnictwie i diagnostyki dopplerowskiej płodu.
Zapraszamy do doktora na ginekologiczne badania ultrasonograficzne oraz na usg ciąży.
Jest ojcem dwóch dorastających córek, lubi podróżować zarówno bardzo daleko, jak i bardzo blisko, w wolnych chwilach żegluje ponownie odkrywając piękno polskich jezior.