Lek. med. Leszek Jezierski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Długoletni pracownik Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji ,,STOCER,,w Konstancinie na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Oprócz bogatego doświadczenia swoje umiejętności doskonali poprzez szkolenia krajowe jak i zagraniczne.