Dr n. med. Tomasz Chwyczko

Dr n. med. Tomasz Chwyczko

Jestem specjalistą kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych, mam też uprawnienia do badań sportowych, przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Od 2004 r. pracuję w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie w 2002 r., w latach 2000-2001 studiowałem na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. Odbyłem staże zagraniczne w Niemczech i Austrii, oraz staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha. W Instytucie Kardiologii w Warszawie (II KCHW przy ul. Spartańskiej na Mokotowie, obecnie KCHWiRK przy ul. Alpejskiej w Aninie) ukończyłem dwie specjalizacje (choroby wewnętrzne w 2009 r., kardiologia w 2014 r.) oraz obroniłem pracę doktorską dotyczącą leczenia ciężkiej niewydolności serca.

Jestem współautorem 22 publikacji oryginalnych w medycznych czasopismach naukowych, autorem trzech rozdziałów w książkach, 14 prezentacji na kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (członek PTK od 2011 r.), 12 prezentacji na kongresach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, m.in. w Rzymie, Paryżu, Amsterdamie, Barcelonie, Wiedniu (ESC Professional Member od 2016 r.). Jestem też współautorem opinii ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku dotyczących wykonywania ergospirometrii (2019). Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Specjalizuję się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, hiperlipidemii, diagnostyce bólów w klatce piersiowej. Kwalifikuję do zabiegów inwazyjnych – koronarografia, ablacja, wszczepienie stymulatora.

Samodzielnie przeprowadzam wszystkie dostępne w kardiologii ambulatoryjne badania diagnostyczne:

  • próba wysiłkowa: wysiłkowe badanie EKG z pomiarem ciśnienia w czasie wysiłku
  • badanie echokardiograficzne: ocena funkcji mięśnia serca i zastawek
  • Holter EKG: całodobowa rejestracja EKG (badanie dla osób z arytmią, kołataniami serca)
  • Holter ciśnieniowy: badanie niezbędne u osób z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego
  • ergospirometria: badanie zalecane m.in. dla osób chcących regularnie uprawiać sport (w czasie badania określam szczytowe pochłanianie tlenu, progi bezpiecznego treningu, tzw. progi wentylacyjne VT i RCP).

Znajomość języków obcych:

  • angielski – biegle (certyfikaty CAE, CPE)
  • niemiecki – biegle (Oberstufe – C1)
  • rosyjski – średnio