Lek. med. Tomasz Oleksik

Lek. med. Tomasz Oleksik

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii.

W 2014 r. ukończyłem kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na którym poza nauką, zajmowałem się działalnością naukową, będąc współautorem publikacji w naukowych czasopismach międzynarodowych, uczestnictwem w wielu kursach dodatkowych zgodnych z moimi zainteresowaniami, a także reprezentowaniem uczelni w ogólnopolskich zawodach sportowych.

Swój roczny staż podyplomowy odbyłem w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie gdzie od 2015r pracuje i w 2021r uzyskałem tytuł specjalisty w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. To tu rozwijam swoje umiejętności i doświadczenie w zakresie wszelkich operacji i zabiegów ginekologicznych, wykonywania cięć cesarskich i prowadzenia porodu a także pogłębiania swojej wiedzy z zakresu postepowania z ciążą wysokiego ryzyka. Uczestniczę w licznych dodatkowych kursach i szkoleniach związanych z moją specjalizacją , których potwierdzeniem są certyfikaty towarzystw naukowych.

Moje pacjentki są zawsze prowadzone zgodnie najnowszymi wytycznymi i standardami postępowań polskich i światowych towarzystw naukowych a także najświeższych publikacji naukowych.

Serdecznie zapraszam pacjentki chcące prowadzić ciąże, a także mające wszelkie problemy ginekologiczne.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat FMF uprawniający do wykonywania badania prenatalnego 11-14 tyg i analizy testu PAPPA.
Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP w zakresie ginekologii i położnictwa.