Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszystkie zachowania i działania, które zapobiegają chorobom oraz umożliwiają wczesne ich wykrycie i leczenie. Stan naszego zdrowia w ponad 50% zależy od stylu życia, systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, eliminowania lub minimalizowania czynników sprzyjających różnym chorobom. Wiele groźnych chorób we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów, warto więc regularnie poddawać się badaniom.

Na profilaktykę zdrowotną składają się:
– profilaktyka wczesna, czyli propagowanie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia, adresowana szczególnie do osób zdrowych;
– profilaktyka pierwotna, czyli zapobiegająca chorobom przez kontrolowanie czynników ryzyka u osób, u których one występują;
– profilaktyka wtórna, czyli wczesne wykrycie i leczenie chorób, przez co zapobiega się ich poważnym konsekwencjom – tu podstawą są badania profilaktyczne.             

Specjaliści, coraz częściej mówią o tym, że profilaktyka zdrowotna, czyli przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, zapobieganie konsekwencjom chorób poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie ma największy wpływ na stan naszego zdrowia. To najskuteczniejsze i jednocześnie najtańsze działanie, które należy podjąć w trosce o zdrowie. Profilaktyka powinna trwać całe życie.

Dzięki profilaktyce można uniknąć choroby albo wykryć ją na tyle wcześnie, że nie zdąży poczynić dużych szkód w organizmie.

Profilaktyka zmniejsza szanse zachorowania na wiele groźnych schorzeń. Przeciwdziała powstaniu choroby, ale i jej nadmiernemu rozwojowi do stadium, w którym może być już nieuleczalna. Dotyczy to zwłaszcza przypadku chorób nowotworowych. Wielu z nich można świadomie zapobiegać! Między innymi szczepienia – mogą nam w tym pomóc.