Badanie prenatalne dla kobiet w ciąży

Badanie prenatalne dla kobiet w ciąży

Prenatalne badanie ultrasonograficzne pozwala wykryć ryzyko wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych u płodu na wczesnym etapie ciąży. USG prenatalne jest w pełni bezpieczne dla rozwijającego się dziecka i kobiety ciężarnej.

Czym są badania prenatalne?

Badania prenatalne to różnego rodzaju testy, które przeprowadza się w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Ich celem jest wczesne wykrycie wad rozwojowych i genetycznych oraz kontrola stanu płodu. W przypadku niektórych nieprawidłowości możliwe jest zaplanowanie leczenia zaraz po porodzie lub jeszcze w trakcie ciąży. Badania prenatalne dzieli się na inwazyjne (m.in. amniopunkcja, biopsja kosmówki) oraz nieinwazyjne (np. test PAPP-A, USG prenatalne, test NIFTY).

Wady, które może wykryć badanie prenatalne

Badanie prenatalne służy do wykrycia ryzyka występujących wad rozwojowych i genetycznych: wady cewy nerwowej, wady układu pokarmowego, wady serca, wady układu moczowo-płciowego, wrodzoną łamliwość kości, zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, rdzeniowy zanik mięśni, wady ścian brzusznych.

Kto powinien wykonać badania prenatalne?

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaleca, aby nieinwazyjne badania prenatalne wykonać u wszystkich ciężarnych – bez względu na ich wiek oraz historię chorobową i położniczą. O możliwościach i rodzajach testów powinien poinformować kobietę lekarz.

Szczególne wskazania do przeprowadzenia badań prenatalnych to: wiek matki powyżej 35 lat, długotrwałe leczenie niepłodności, wykrycie nieprawidłowości genetycznych u matki lub ojca, wystąpienie nieprawidłowości genetycznych w poprzednich ciążach, nieprawidłowe wyniki wcześniejszych badań w ciąży.

Testy zaliczane do diagnostyki prenatalnej są nieobowiązkowe. Jedynym badaniem obowiązkowym jest USG genetyczne, które w ciąży wykonywane jest aż 3-krotnie.

Jak interpretować wynik badań prenatalnych?

Wynik badań prenatalnych powinien zawsze zostać oceniony przez lekarza ginekologa. Warto przy tym pamiętać, że testy wykrywają ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Aby potwierdzić diagnozę, często konieczne jest połączenie metod nieinwazyjnych i inwazyjnych. Mimo że nowoczesne badania prenatalne są bardzo czułe (a ich skuteczność jest oceniana nawet na 99%) może się zdarzyć, że ich wynik jest błędny.

Ryzyko wystąpienia wady w przypadku metod nieinwazyjnych jest obliczane przy pomocy programu komputerowego. Wyniki wyższe niż 1:300 oznaczają wysokie prawdopodobieństwo zaburzeń. W takich sytuacjach ciężarna powinna zostać skierowana do dalszej diagnostyki. W praktyce oznacza to wykonanie inwazyjnych badań prenatalnych.

Dlaczego warto wykonać badanie prenatalne?

Badania prenatalne pozwalają wykryć niektóre zaburzenia w rozwoju płodu i wady genetyczne już na wczesnym etapie ciąży. Dzięki temu w wielu przypadkach możliwe jest zaplanowanie postępowania terapeutycznego – niekiedy jeszcze w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Ponadto zespół medyczny jest przygotowany na narodziny chorego dziecka poprzez wdrożenie procedur, które w przypadku zdrowych ciąż nie są praktykowane. Ciężarna może też zostać skierowana na poród do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności, który posiada oddział intensywnej opieki medycznej dla noworodków oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

Diagnostyka prenatalna daje przyszłym rodzicom szansę na przygotowanie się na ewentualność wychowywania dziecka z wadami i chorobami. Mama i tata mogą poznać możliwości leczenia i rehabilitacji oraz metody pielęgnacji.

W większości przypadków badania prenatalne dają przyszłym rodzicom poczucie bezpieczeństwa, że nie ma ryzyka wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych u ich dziecka. Myśl, że rozwój płodu nie przebiega prawidłowo jest bardzo stresująca dla ciężarnych.

Bezpłatne badania prenatalne w Józefosławiu

Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, oferujemy Państwu możliwość wykonania bezpłatnych badań prenatalnych dla kobiet w ciąży. Program badań prenatalnych finansowanych przez NFZ kierowany jest do kobiet w ciąży, które mają 35 lat lub więcej oraz do tych, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wad genetycznych płodu i posiadają skierowanie od lekarza specjalisty.

W ramach naszej przychodni wykonujemy:

NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE:
- USG PRENATALNE
- TEST PODWÓJNY – test pierwszego trymestru pomiędzy 11 a 13 (+6dni) tyg. ciąży. Wykonywany jest jako badanie przesiewowe w kierunku ustalenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu tj. zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy zespołu Patau. Test polega na oznaczeniu stężenia PAPP-A oraz βhCG z krwi matki.
- TEST POTRÓJNY – test drugiego trymestru pomiędzy 18 a 23 tyg. ciąży. Test jest badaniem przesiewowym w kierunku zespołu Edwardsa, Downa i otwartych wad centralnego układu nerwowego u płodu.

INWAZYJNE BADANIA PRENATALNE:
- AMNIOPUNKCJA - oznaczenie kariotypu z komórek płynu owodniowego
- KORDOCENTEZA - oznaczenie kariotypu z komórek krwi pępowinowe

Chcesz wykonać badania prenatalne, zachęcamy do kontaktu z naszą przychodnią Zdrowie to My.

Fotografia autorstwa wavebreakmedia_micro z Freepik.com