Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego

Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego

19 maja obchodzimy Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego (ang. World Family Doctor Day). Święto ogłoszone zostało przez WONCA (Światową Organizację Lekarzy Rodzinnych) i obchodzone jest od 2010 roku.

W ten dzień szczególnie podkreślamy istotną rolę lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentami. Wydarzenie jest doskonałą okazją do uznania kluczowej roli specjalizacji lekarzy rodzinnych w opiece zdrowotnej: prewencji, zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu. Od pierwszych dni życia, aż do później starości naszych pacjentów.

Lekarz rodzinny jest pewnego rodzaju przyjacielem pacjenta. Zaufanie, dochowanie tajemnicy, szczerość, lojalność, to podstawowe zasady, na których oparta jest relacja pacjent - lekarz. To najbliższy dla każdego pacjenta i najbardziej dostępny profesjonalista systemu ochrony zdrowia.

Lekarz rodzinny zna pacjenta i otoczenie, w którym żyje i funkcjonuje. Zna członków jego rodziny, choroby i obciążenia genetyczne oraz wynikające z nich ryzyko zdrowotne. Wie w jaki sposób cała rodzina reaguje na zagrożenia zdrowia i jakie wsparcie jej członkowie wzajemnie sobie udzielają. Zna warunki domowe pacjenta i środowisko lokalne, w którym pacjent żyje i pracuje lub się uczy. Potrafi kompleksowo rozważyć wszystkie elementy wpływające na zdrowie i chorobę.

Lekarz rodzinny może być doradcą w sprawach zdrowia, a także może rozwiązać większość problemów zdrowotnych pacjenta. Potrafi doradzić w jaki sposób optymalnie korzystać z innych elementów systemu ochrony zdrowia. Gdzie i jak skutecznie poszukiwać pomocy w zakresie diagnostyki i terapii w przypadku schorzeń i problemów zdrowotnych, które pozostają poza zakresem jego kompetencji. Każda rodzina powinni mieć swojego lekarza rodzinnego.

Z okazji dzisiejszego święta dziękujemy wszystkim lekarzom rodzinnym za wytężoną służbę na rzecz podopiecznych oraz składamy najserdeczniejsze życzenia: satysfakcji z pracy, wielu sukcesów w pracy zawodowej, chęci stałego rozwoju z jednoczesnym poszanowaniem własnego wolnego czasu. Dziękujemy, że jesteście!

Zdjęcia autorstwa Freepik.com